QS 2016/17澳大利亚大学排名

所属专题:澳大利亚大学排名  来源:卫报    要点:澳大利亚大学排名  
编辑点评: QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。要去哪个学校,你选好了吗?

2016 QS世界大学排名分榜——QS澳大利亚大学的排名显示,澳大利亚国立大学排名第一,世界第22;墨尔本大学位居第二,世界第42;悉尼大学排名第三,世界第46。以下是澳大利亚大学QS的完整排名。更多QS世界大学排名相关信息>>

Rank Position in World
University Rankings 
University
1 22 The Australian National University
2 42 The University of Melbourne
3 46 The University of Sydney
4 49 The University of New South Wales
 (UNSW Australia)
5 51 The University of Queensland
6 65 Monash University
7 102 The University of Western Australia
8 125 The University of Adelaide
9 193 University of Technology Sydney
10 218 University of Wollongong
11 245 The University of Newcastle, Australia (UON)
12 247 Macquarie University
13 252 RMIT University
14 276 Queensland University of Technology (QUT)
15 288 University of South Australia
16 306 Curtin University
17 336 Griffith University
18 340 James Cook University
19 355 Deakin University
20 370 University of Tasmania
21 386 La Trobe University
22 441-450 Swinburne University of Technology
23 461-470 Bond University
24 501-550 Murdoch University
25 551-600 Charles Darwin University
25 551-600 Flinders University
25 551-600 University of Canberra
25 551-600 Western Sydney University
29 601-650 Central Queensland University
30 651-700 Victoria University
31 701+ Australian Catholic University
31 701+ Charles Sturt University
31 701+ Edith Cowan University
31 701+ University of New England Australia
31 701+ University of Southern Queensland

>>点击查看澳大利亚大学排名专题,阅读更多相关文章!

最新2022澳大利亚大学排名信息由沪江留学网提供。

请输入错误的描述和修改建议,建议采纳后可获得50沪元。

错误的描述:

修改的建议: